Vztah k jiným církvím


Evité respektují ostatní církve stejně, jako tyto církve respektují evity.

Evité se poučili z historie jiných náboženství a nebudou opakovat stejné chyby.

Od jiných náboženských směrů se evité liší v mnoha věcech. Tou nejdůležitější je, že nikoho nediskriminují a všichni jsou si rovni. Neexistuje žádná hierarchie. Jména sedmi zakladatelů na zakladatelské listině jsou v abecedním pořadí, neboť nikdo není nikomu podřízený ani nadřízený a není mezi nimi žádný vůdce. Z téhož důvodu tato jména zůstanou navždy v anonymitě a listina nebude nikdy zveřejněna.

Věřící evita může být zároveň i příslušníkem jakékoli jiné církve. Netvrdíme, že naše víra je jediná a pravá a tudíž ji nevnucujeme ostatním. K evitství musí každý dojít svou vlastní cestou. Je-li však evita při modlitbě slovně napaden netolerantním člověkem, smí se dovolávat své víry a vysvětlit dotyčnému její podstatu.