Boha lze uctívat pouze v oděvu, ve kterém nás stvořil, přijímáním paprsků slunce celým tělem a smáčením se ve vodě, neboť ony jsou základními elementy umožňujícími život.