Sedmero principů


Věřící jsou zavázáni k dodržování těchto sedmi principů:

  1. Boha budeš uctívati v oděvu, ve kterém tě stvořil, přijímáním paprsků slunce celým tělem a smáčením se ve vodě.
  2. Posvátná místa budeš chrániti a v čistotě udržovati.
  3. Své bližní a ostatní živé tvory budeš respektovati a s úctou a láskou budeš se k nim chovati.
  4. Víru svou nebudeš nikomu násilím vnucovati. Každý musí sám svou cestu k ní si najíti.
  5. Nebudeš ve jménu Entity nikoho vražditi. Ani výbušniny k tělu svému nebudeš připoutávati a v davu lidí je odpalovati.
  6. Kacíři a čarodějnice jsou výplodem fantazie pomýlených. Nebudeš tedy nikoho upalovati ani mučiti.
  7. Vraždění, násilí, krádeže, lži, zaslepenost a fanatismus budeš odmítati a nikdy se jich nebudeš vědomě dopouštěti.