Bohoslužby


Boha lze uctívat pouze v oděvu, ve kterém nás stvořil, přijímáním paprsků slunce celým tělem a smáčením se ve vodě, neboť ony jsou základními elementy umožňujícími život. To je podstatou evitské víry. Není potřeba kněží a obřady tedy nejsou nikým celebrovány. Věřící se scházejí na posvátných místech v přírodě, která v sobě nesou energii potřebnou ke komunikaci s vyšší bytostí. Modlitba probíhá v myšlenkách, nikdy se neříká nahlas. Je pokaždé jiná, nemá žádný stanovený text. Nejvhodnější poloha k modlitbě je vleže, protože tato poloha zprostředkovává nejdokonalejší spojení se zemí. Soustředění lze zvýšit zavřením očí.

Posvátná místa slouží nejen k vykonávání bohoslužeb, ale i k setkávání věřících. Ti mezi sebou používají pozdravu: Paprsek Entitě.

Pokud klimatické podmínky neumožňují konání bohoslužeb v přírodě, mohou se dočasně konat v budově a slunce může být pro tuto příležitost nahrazeno jiným tepelným zdrojem.


Je-li evita při konání bohoslužby verbálně napaden nevěřícím, tak klidným a mírumilovným způsobem vysvětlí pomýlenému, že právě vykonává obřad, který mu přikazuje jeho víra. V případě agresivity dotyčného, je možné dovolávat se lidských práv a politické korektnosti a uvádět příklady jejího aplikování vůči jiným náboženstvím.