Jak se stát evitou

K tomu, aby se člověk stal věřícím evitou, je zapotřebí, aby splňoval tyto tři podmínky:

  1. Souhlasí s posvátným textem
  2. Řídí se všemi sedmi principy
  3. Rozhodne se stát evitou sám a z vlastní vůle.

Jsou-li všechny tyto podmínky splněny, má dotyčný právo považovat se za věřícího evitu a v dotaznících psát do kolonky vyznání: evitské.

Toto se však může změnit v okamžiku, kdy se naplní proroctví. Mezi věřícími se pak objeví vizionář - žena nebo muž a ke třem pravidlům přidá pravidlo čtvrté. Najde svůj vlastní způsob, jak oslovit věřící a zajistí, aby církev byla uznána veřejnou mocí. Potom budou mít evité práva, jaká jim náleží, a budou se umět bránit proti lidské zvůli.